Detektor gazów

Detektor gazów

Blackline Safety jest pierwszym i jedynym na świecie systemem bezpieczeństwa pracowników mobilnych z opcją integracji detekcji gazów. Umożliwia to redukcję kosztów zakupu osobnych mierników wielogazowych i tym samym mniej urządzeń do noszenia przez pracowników. Pomiary oraz alarmy z detektora gazów są przekazywane do portalu Blackline Live co tworzy unikatową dokumentację. Model G7c oferuje kartridż z jednym sensorem gazu lub z wieloma (od 2 do 5 gazów -z pompką lub bez). Wymienne kartridże to kolejne ułatwienie dla użytkownika. Praktycznie jednym ruchem możemy zwykły model G7c przeobrazić w detektor wielogazowy, albo zmienić rodzaj wykrywanego gazów lub gazów. I to wszystko bez ingerencji serwisu zachowując wszelkie atesty.

Blackline G7c, w zależności od wybranej opcji, może mierzyć i ostrzegać o obecności określonych, wybranych przez użytkownika gazów. Wyboru można dokonać z określonej palety dostępnych sensorów:

 • amoniak NH3 - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm
 • amoniak NH3 - rozszerzony zakres - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
 • tlenek węgla CO - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
 • tlenek węgla CO - rozszerzony zakres - elektrochemiczny - 0-2000ppm co 5ppm
 • tlenek węgla odporny na wodór CO(H) - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
 • ditlenek węgla CO2 - podczerwony IR - 0-50'000ppm co 50ppm
 • chlor Cl2 - elektrochemiczny - 0-20ppm co 0,1ppm
 • ditlenek chloru ClO2 - elektrochemiczny - 0-2ppm co 0,01ppm
 • dwugazowy H2S/CO - elektrochemiczny - H2S 0-100 co 0,1ppm / CO 0-500ppm co 1ppm
 • cyjanowodór HCN - elektrochemiczny - 0-30ppm co 0,1ppm
 • siarkowodór H2S - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm
 • siarkowodór H2S - rozszerzony zakres - elektrochemiczny - 0-500ppm co 0,5ppm
 • gazy wybuchowe LEL - podczerwony IR - 0-100%DGW co 1%DGW
 • tlen O2 - elektrochemiczny - 0-25%v/v co 0,1%v/v
 • lotne związki organiczne (LZO - PID) - fotojonizacyjny - 0-6000ppm co 0,1ppm (0-100ppm), 2ppm (100-6000ppm)
 • ditlenek siarki SO2 - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie sensora podczerwonego do detekcji gazów wybuchowych. W stosunku do tradycyjnie używanego przestarzałego sensora katalitycznego nie wymaga on tlenu do pomiaru gazu wybuchowego, nie można go zatruć (np. przy przekroczeniu zakresu lub inną substancją) i jego czas eksploatacji jest wielokrotnie dłuższy. Taki sensor wykorzystywany w mierniku gazów jest całkowicie odporny na zatrucie ponieważ nie zachodzi w nim żadna reakcja chemiczna jak w innych sensorach. Jego działanie opiera się na wysyłaniu i odbiorze światła podczerwonego więc nawet jeżeli przekroczymy zakres np. w studzience kanalizacyjnej to w żaden sposób nie uszkodzi ani nie rozkalibruje to sensora detektorze gazów.

 

DETEKCJA GAZÓW Z POMPKĄ ZASYSAJACĄ

Miernik wielogazowy G7c dysponuje również opcją wyposażenia w pompkę zasysającą umożliwiającą pomiar gazów z użyciem rurki z odległości z takich przestrzeni jak studzienki kanalizacyjne, pomieszczenia zamknięte, zbiorniki, silosy itp. Pracownik umieszczając z bezpiecznej odległości rurkę podłączoną do detektora wielogazowego, dokonuje pomiaru gazów w badanym obszarze przed wejściem do pomieszczenia. Zapewnia to, że w przypadku niebezpiecznego stężenia gazów w badanych pomieszczeniach, sam nie będzie narażony na ich działanie.

Miernik gazów umożliwia alarmy: niski, wysoki, STEL (NDS), TWA (NDSCh), poniżej zakresu, powyżej zakresu.

 

 

DODATKOWE FUNKCJE DETEKCJI GAZÓW (TRYBY)

Podstawową funkcją detekcji gazów jest oczywiście wykrywanie i ostrzeganie użytkownika. Jednak nie zawsze alarmy są pożądane. Są sytuacje kiedy świadomie i w pełnym wyposażeniu wchodzimy w strefę zagrożenia lub wykonujemy pomiary w miejscu gdzie spodziewamy się gazu (np. w studzience). W takich momentach alarmowanie operatora nadzorującego nie miałoby sensu i niepotrzebnie wprowadzałoby zamieszanie. Detektor wielogazowy G7c jako jedyne urządzenie przewiduje taką sytuację i jest wyposażony w dodatkowe "tryby działania", które po włączeniu dopasowują reakcję urządzenia i całego systemu do charakteru pracy jaki wykonujemy. Tryby w zakresie swoich funkcji oczywiście mogą być zdalnie modyfikowane i konfigurowane.

 • TRYB NORMALNY (Normal mode) - jest to domyślny tryb działania urządzenia. Czyli najczęściej alarm gazowy powoduje standardowy alarm u operatora.
 • TRYB POMIARU PRZED WEJŚCIEM (Pre-entry mode) - jest to tryb pracy miernika z pompką zasysajacą (czyli włączenie pompki aby sprawdzić atmosferę np. w studzience kanalizacyjnej).
 • TRYB PRACY W GAZACH (SCBA Mode) - jest to tryb używany gdy użytkownik wyposażony w aparat oddechowy i niezbędne wyposażenie ochronne będzie przebywał w środowisku, w którym występowanie wysokich stężeń gazów jest bardzo prawdopodobne.
 • TRYB WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI (Leak check mode) - jest używany gdy uzywamy miernika jako wykrywacza nieszczelności instalacji z gazami.
 • TRYB WYSOKIEGO RYZYKA (High risk mode) - jest to tryb używany głównie w sytuacjach awaryjnych (np. ewakuacji czy akcji ratowniczej). Jego charakterystyczną cechą jest brak automatycznego powrotu do trybu normalnego jak w innych trybach po określonym czasie (timeout).