Detektor tlenu O2

Tlen (O2) jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi.  Tlen jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i bez smaku. Normalna koncentracja tlenu w powietrzu wynosi 20,9%. Niebezpieczny jest zarówno jego nadmiar, jak i niedobór. Nadmiar tlenu w powietrzu początkowo skutkuje stanem euforii, z czasem jednak prowadzi do zatrucia organizmu. Ponadto, gdy stężenie tlenu w powietrzu przekracza 23%, istnieje zagrożenie wybuchem lub pożarem. Niedobór tlenu prowadzi do gwałtownego osłabienia funkcji fizjologicznych i umysłowych, omdlenia i finalnie śmierci. Może być również wskaźnikiem wyparcia z powietrza tlenu przez inne gazy. 

Tlen jest stosowany w medycynie, do sporządzania mieszanek oddechowych do nurkowania, w przemyśle jako utleniacz (na przykład w palnikach acetylenowo-tlenowych). Z tego powodu, że wchodzi w reakcje z innymi gazami, można nim skutecznie podwyższyć temperaturę spalania. Tlen ma znaczenie w przemyśle spożywczym. Dzięki temu O2 produkty spożywcze zachowują swoją świeżą i naturalną barwę. 

 

Detekcja tlenu O2

Osobisty detektor wielogazowy Blackline G7c jak również detektor strefowy G7 EXO umożliwiają pomiar stężenia tlenu w powietrzu dzięki sensorom elektrochemicznym o zakresie 0–25% obj i czułości na poziomie 0,1% obj.

 

Urządzenia Blackline

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Detektor strefowy Blackline G7 Exo

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Więcej…

Blackline G7c - detektor osobisty

Blackline G7c - detektor osobisty

Personalne urządzenie bezpieczeństwa o dużych możliwościach i wielu wersjach dopasowanych do różnych rodzajów pracy i branż.
Technologia GPS/GSM/BEACON umożliwia lokalizację użytkownika, komunikację między nadzorującym, a użytkownikiem, przesyłanie komunikatów alarmowych - gazowego, upadku, bezruchu (np. na skutek utraty przytomności), wezwania pomocy (SOS) lub braku zgłoszenia (check-in).

Więcej…