Cykliczne potwierdzanie aktywności

Cykliczne potwierdzanie aktywności

Jedną z klasycznych metod nadzoru nad pracownikami poruszającymi się po zakładzie lub w terenie jest rejestracja wyjść/przyjść oraz regularne (cykliczne) zgłaszanie się pracownika kiedy jest w terenie. Rozwiązanie to ma niestety wady. Angażuje bowiem osoby odpowiedzialne za pilnowanie terminów zgłoszeń. Im większy zakład i więcej działów, tym więcej osób jest zaangażowanych w oczekiwanie na kontakt pracownika zamiast w swoje obowiązki. Zmniejszenie częstotliwości zgłoszeń ułatwia pracę, ale powoduje zagrożenie zbyt późnym podjęciem interwencji. W systemie Blackline Safety można włączyć funkcję wymuszonego cyklicznego zgłaszania się danego urządzenia/pracownika. Urządzenie co określony czas każe użytkownikowi potwierdzić, że wszystko jest w porządku. Jeżeli jego posiadacz nie wciśnie przycisku w określonym czasie, urządzenie zgłosi alarm w systemie. Zarówno czas pomiędzy zgłoszeniami jak i czas na potwierdzenie są ustawialne.

 

Cykliczne zgłoszenia / check-in

W G7c można zdalnie ustawić czas odliczania (np. co 2 godziny). Przed upływem czasu G7c przypomina pracownikowi, aby zgłosił swoją aktywność poprzez naciśnięcie przycisku. Jeżeli tego nie zrobi, to u operatora pojawi się alarm.

 

Limit czasu sieci / Network timeout

G7c można także skonfigurować tak, aby sam komunikował się w stałych odstępach czasu. Funkcja ta jest używana w przypadkach, gdy pracownik pracuje w strefie o niskim sygnale sieci.