System bezpieczeństwa pracowników samotnych - jak to działa?

System bezpieczeństwa pracowników samotnych Blackline Safety bazuje na niewielkim przenośnym urządzeniu G7c, które pracownik zabiera ze sobą w momencie, gdy zamierza poruszać się w przestrzeni otwartej bądź zamkniętej. Po włączeniu urządzenie loguje się do systemu i monitoruje bezpieczeństwo pracownika wykorzystując zaprogramowane indywidualnie funkcje. Funkcje detekcyjne urządzenia mogą być zróżnicowane w zależności od potrzeb pracownika i charakteru jego pracy.

Możliwe opcje alarmów:

W momencie, gdy urządzenie wykryje groźną sytuację, zdalnie przekazuje informację do systemu Blackline Live oraz do wyznaczonych osób w trybie natychmiastowym. System Blackline Live to prosty w obsłudze i intuicyjny portal utrzymywany na serwerach marki Blackline. Portal ten umożliwia kontrolę nad urządzeniami Blackline należącymi do danego zakładu niezależnie od terenu, na którym się znajdują. Dzięki możliwości monitorowania online wiemy między innymi gdzie się znajdują urządzenia, jaki jest ich status, które urządzenie oraz jakiego rodzaju alarm wskazuje. Operator systemu otrzymuje pełne dane, z łatwością może zlokalizować na mapie urządzenie (na zewnątrz, jak i wewnątrz zakładu). Dużym ułatwieniem jest fakt, razem z alarmem pojawia się też dokładna instrukcja postępowania zindywidualizowana do danego urządzenia. Instrukcje te dla poszczególnych urządzeń ustala sam zakład pracy. Takie rozwiązanie powoduje, że nawet nieprzeszkolony operator wie dokładnie jak ma postępować wobec danej sytuacji. System przewiduje powiadomienie innych wyznaczonych osób o alarmie danego urządzenia np. służbę bhp, bezpośredniego przełożonego czy ochronę. Istotnym szczegółem jest to, że po odebraniu alarmu przez operatora urządzenie dostaje informację zwrotną. Tym samym poszkodowany od razu wie, że jego alarm został odebrany przez operatora i może oczekiwać nadejścia pomocy.

Jak działa System Blackline?

Po otrzymaniu alarmu w systemie Blackline Live wyświetlony zostaje numer telefonu, na który operator może zadzwonić by skomunikować się z poszkodowanym pracownikiem i potwierdzić czy alarm nie jest fałszywy i jaki jest stan pracownika. W tym momencie urządzenie bezpieczeństwa pełni funkcję telefonu, przez który można prowadzić rozmowę. Przebieg rozmowy rejestrowany jest przez system. Istnieje również możliwość przesyłania wiadomości tekstowych między urządzeniem, a systemem, a także - w wersji rozszerzonej - prowadzenie rozmów między użytkownikami urządzeń w formie "Push-to talk" (PTT) czyli podobnie jak w systemach radiowych. Komunikacja PTT może odbywać się na 99 różnych kanałach i z różnymi funkcjami. System korzysta z komunikacji GSM co niweluje niedoskonałości sieci radiowych i zapewnia nieporównywalnie lepszy zasięg. 

 

 

System umożliwia także przesłanie przez operatora alarmu do urządzeń pracowników. Jest to funkcja wykorzystywana m.in. przy zdarzeniach takich jak pożar i konieczność ewakuacji z tym związanej. Zarówno komunikacja alarmowa, przesyłanie wiadomości, komunikacja PTT między urządzeniami powoduje, że system Blackline Safety to zaawansowany system alarmowo-lokalizacyjno- komunikacyjny. System będzie też niezwykle przydatny w przypadku działań ratowniczych na zakładach umożliwiając zakładowym służbom ratowniczym lub służbom zewnętrznym nieść pomoc zagrożonym pracownikom.
Wiele funkcji zlokalizowanych w jednym miejscu sprawia, że pracownicy mają przy sobie tylko jedno lekkie urządzenie zamiast kilku, które chętnie używają i które pomoc, a nie przeszkodę w codziennej pracy.

Osoba sprawująca nadzór nad pracownikami zalogowanymi do systemu pełni funkcję Operatora. Operatorami mogą być bezpośrednio pracownicy zakładu lub można zlecić nadzór do Centrum Operacyjnego Blackline (COB) gdzie 24h/dobę 7 dni w tygodniu pracownicy Blackline Safety monitorują bezpieczeństwo pracowników naszego zakładu. System oferuje ogromne możliwości w zakresie ustalania ilości osób nadzorujących, ich uprawnień dostępowych, tworzenia grup (np. działów) czy relacji. Zarówno mała firma serwisowa z kilkoma pracownikami w terenie jak i zespół fabryk zatrudniający tysiące osób, mogą dopasować system do swoich potrzeb. W przypadku dużych zakładów system przewiduje możliwość tworzenia grup i nadawania określonych uprawnień co umożliwia przykładowo bezpośredni nadzór kierownika działu tylko nad podległą mu grupą pracowników, a służbie BHP na monitorowaniu zdarzeń wszystkich pracowników. Pełna funkcjonalność dostępna jest już od jednego urządzenia.

W systemie Blackline informacje o urządzeniach są na bieżąco rejestrowane i w każdej chwili można sprawdzić status każdego z nich, wygenerować raport lub globalnie ocenić stan posiadanych zasobów. Pozwala to na bieżącą analizę stanu urządzeń Blackline. Nadzór BHP nie musi szukać urządzeń by mieć informacje na ich temat i przypilnować czy dany dział lub pracownik ma sprawny sprzęt. Oczywiście dostępna jest pełna historia każdego urządzenia dzięki czemu wiadomo np. czy nie było narażone na przekroczenia zakresów pomiarowych lub jak było użytkowane. Ułatwia to także przygotowanie się do planowanych operacji na zakładzie. 

System Blackline Analytics gromadzi dane, które można łatwo przeglądać lub generować przejrzyste raporty. Dzięki temu można nie tylko odtworzyć dane zebrane podczas wypadku (w tym zarejestrowaną rozmowę), ale także identyfikować miejsca potencjalnych zagrożeń. Zestawienie danych umożliwia poprawę bezpieczeństwa i eliminowanie zagrożeń. Dane zebrane podczas wypadku mogą być także ważnym materiałem dowodowym pomagającym w ustaleniu co rzeczywiście się stało i gdzie popełniono błąd. System rejestruje bieżące parametry urządzenia, alarmy, lokalizację, a nawet stan baterii. Wersja wyposażona w detekcję gazów oczywiście także pomiary i przekroczenia progów.