Powiadomienia tekstowe

Powiadomienia tekstowe

W Blackline Live alarmy można skonfigurować tak, aby były wysyłane w automatyczny sposób w formie SMS i/lub e-mail do określonych osób, np. do przełożonych czy kierownika zmiany. Treść wiadomości jest określona automatycznie i pozwala w szybki sposób wezwać pomoc, zgłosić odwołanie alarmu i przekazać szereg innych komunikatów, które w szybki sposób pozwolą przekazać najistotniejsze w danej chwili komunikaty.