Alarm SOS

Alarm SOS

Funkcja alarmu umożliwia pracownikowi ręczne zgłoszenie zagrożenia. Może ono być wykorzystane w różnych przypadkach np. gdy pracownik czuje, że coś jest nie tak z jego organizmem, gdy widzi zagrożenie, gdy ktoś inny potrzebuje pomocy i wielu innych. Dostępne są 2 tryby zgłaszania alarmu pomocy (SOS) zwykły i cichy. Zwykły alarm SOS aktywowany jest poprzez odciągniecie czerwonej klapki i oprócz zgłoszenia w systemie powoduje standardową aktywację dźwięku, wibracji i błysków na urządzeniu. 

 

Cichy alarm SOS

Jeżeli pracownik z jakichś powodów chce wezwać pomoc nie zwracając na siebie uwagi (np. z powodu zagrożenia od innych osób), może wywołać cichy alarm SOS naciskając przez około 3 sekundy czerwoną klapkę. W takiej sytuacji alarm zostanie wywołany jedynie u operatora, bez sygnałów aktywacji na urządzeniu G7c.  Taka funkcja może być przydatna dla służb ochrony lub konwojów.