Detektor amoniaku NH3

Amoniak NH3 jest gazem silnie toksycznym o charakterystycznym ostrym zapachu, który jest powszechnie używany w przemyśle. Swoje zastosowanie znajduje w chłodnictwie, przemyśle w metalurgii, do produkcji nawozów sztucznych oraz do otrzymywania tlenku azotu, który jest półproduktem do otrzymywania kwasu azotowego. Ponadto amoniaku używa się do produkcji węglanu sodu (sody amoniakalnej), materiałów wybuchowych, cyjanowodoru, tkanin syntetycznych itp.  Amoniak często jest też używany w domu wykorzystując jego właściwości czyszczące i odplamiające. 

 

Detekcja amoniaku NH3

System Blackline umożliwia detekcję amoniaku za pomocą detektora osobistego Blackline G7c oraz detektora strefowego Blackline G7 EXO. Pomiar stężenia amoniaku w powietrzu dokonywany jest przy wykorzystaniu sensora elektrochemicznego o zakresie 0–100 ppm i czułości 0,1 ppm. 

Urządzenia Blackline

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Detektor strefowy Blackline G7 Exo

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Więcej…

Blackline G7c - detektor osobisty

Blackline G7c - detektor osobisty

Personalne urządzenie bezpieczeństwa o dużych możliwościach i wielu wersjach dopasowanych do różnych rodzajów pracy i branż.
Technologia GPS/GSM/BEACON umożliwia lokalizację użytkownika, komunikację między nadzorującym, a użytkownikiem, przesyłanie komunikatów alarmowych - gazowego, upadku, bezruchu (np. na skutek utraty przytomności), wezwania pomocy (SOS) lub braku zgłoszenia (check-in).

Więcej…