Monitoring łączności

Monitoring łączności

G7c na bieżąco monitoruje łączność z siecią GSM. W przypadku utraty łączności informuje użytkownika o tej sytuacji alarmem. Dzięki temu pracownik ma świadomość o przerwaniu połączenia z centralą i może - jeżeli jest taka potrzeba - szukać miejsca, gdzie połączenie zostanie wznowione. 

Jednocześnie wszelkie dane zebrane przez G7 podczas utraty łączności są buforowane i przesyłane do centrali po ponownym nawiązaniu połączenia z serwerem.