Detektor gazów wybuchowych LEL

LEL jest skrótem angielskiego terminu lower explosive limit. W języku polskim funkcjonuje dla tego terminu DGW - dolna granica wybuchowości, jest to innymi słowy stężenie palnego gazu poniżej którego nie utworzy się atmosfera wybuchowa. Gazowa atmosfera wybuchowa jest to z kolei mieszanina substancji palnych w postaci gazu lub pary z powietrzem, w której po zapaleniu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. Proces ten następuje w warunkach atmosferycznych. Wśród gazów, których poziom mierzony jest przez detektory LEL znajdują się między innymi: wodór, metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, metanol, etanol, izopropanol, toluen, ksylen, aceton i acetylen.

 

Detekcja LEL - dolnej granicy wybuchowości

W detektorach Blackline G7c i G7 EXO, można stosować dwa rodzaje sensorów dokonujących pomiarów gazów palnych: 

LEL-IR -  sensor podczerwony - nie wymaga on tlenu do pomiaru gazu wybuchowego i nie ulega zatruciu (np. przy przekroczeniu zakresu lub inną substancją). Czas eksploatacji sensora podczerwonego LEL-IR jest wielokrotnie dłuższy niż sensorów katalitycznych. Działanie sensora opiera się na wysyłaniu i odbiorze światła podczerwonego więc nawet jeżeli zostanie przekroczony zakres np. w studzience kanalizacyjnej, to w żaden sposób nie uszkodzi ani nie rozkalibruje to sensora. Zakres sensora LEL-IR to 0–100% LEL, a czułość jest na poziomie 1% LEL.

LEL-MPS - Spektrometr właściwości molekularnych. To najnowocześniejszy model sensora gazów palnych. Zakres sensora LEL-IR to 0–100% LEL, a czułość jest na poziomie 1% LEL. MPS zapewnia bezprecedensową niezawodność, dokładność i bezpieczeństwo pracowników, wykrywając jednocześnie 12 najczęściej występujących gazów palnych, w tym wodór. Żaden inny czujnik nie może precyzyjnie raportować 0-100% DGW dla 12 różnych gazów przy tylko jednej kalibracji fabrycznej, MPS nigdy nie wymaga kalibracji w terenie. Dzięki solidnej konstrukcji MPS nie ulega rozkładowi ani zatruciu i nie wymaga konserwacji przez cały okres użytkowania. Dokładność czujników gazów łatwopalnych MPS jest zwiększona dzięki zintegrowanym pomiarom w czasie rzeczywistym i wbudowanej kompensacji temperatury, ciśnienia i wilgotności. Odczyty stężenia gazu są dokładne w całym zakresie warunków środowiskowych, w tym w szybkich przejściach środowiskowych.

 

 

Urządzenia Blackline

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Detektor strefowy Blackline G7 Exo

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Więcej…

Blackline G7c - detektor osobisty

Blackline G7c - detektor osobisty

Personalne urządzenie bezpieczeństwa o dużych możliwościach i wielu wersjach dopasowanych do różnych rodzajów pracy i branż.
Technologia GPS/GSM/BEACON umożliwia lokalizację użytkownika, komunikację między nadzorującym, a użytkownikiem, przesyłanie komunikatów alarmowych - gazowego, upadku, bezruchu (np. na skutek utraty przytomności), wezwania pomocy (SOS) lub braku zgłoszenia (check-in).

Więcej…