Lokalizacja pracownika

Lokalizacja pracownika w systemie Blackline

Geolokalizacja pracownika

Podstawą działania systemu Blackline Safety jest skuteczna lokalizacja pracownika. Tylko dzięki temu w przypadku niebezpiecznej sytuacji jesteśmy w stanie dokładnie ustalić gdzie jest pracownik i skutecznie mu pomóc. 

 

Geolokalizacja pracownika na zewnątrz budynków

Geolokalizacja pracownika w Systemie Blackline bazuje na powszechnej dostępności sieci GPS. Blackline Safety wspomaga system GPS wbudowany w urządzenia G7c. Modele satelitów GPS pobierane są z u-blox i przesyłane do urządzeń G7 w terenie. Technologia Assisted-GPS poprawia czas obliczania pierwszej lokalizacji pracownika po wzbudzeniu nadajnika GPS i poprawia czułość pozyskiwania sygnału satelitarnego. Dzięki sprawnemu działaniu systemu zawsze możemy być pewni, gdzie jest pracownik w danej chwili.

 

Lokalizacja pracownika wewnątrz budynków

Sygnały satelitarne GPS mogą być słabe i odbijane od dużych obiektów takich jak budynki. Odbite sygnały satelitarne GPS mogą powodować zmniejszenie precyzji zgłaszanych lokalizacji GPS wewnątrz budynku. Beton i stal mogą dodatkowo blokować sygnały GPS sprawiając, że sygnały wielodrożne stają się coraz bardziej dominujące i są powodem braku wystarczających sygnałów satelitarnych do obliczenia dokładnej lokalizacji pracownika. W wielu przypadkach uniemożliwia to uzyskanie informacji gdzie jest pracownik w danym momencie.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie reflektorów Beacon, które mogą być instalowane wewnątrz i wokół dużych budynków, obiektów technologicznych, rurociągów i zbiorników. Gdy G7 wykryje obecność pobliskiego sygnału nawigacyjnego, zgłasza jego lokalizację do sieci bezpieczeństwa Blackline, w której zarejestrowano lokalizacje sygnału lokalizacyjnego. Dzięki temu możliwa jest dokładna lokalizacja pracownia w budynku. Reflektory Beacon są konfigurowalne. 5 stopniowy zmienny poziom mocy zapewnia rozdzielczość pozycjonowania od 4,5 m do 45,7 m przy odpowiednim rozmieszczeniu. W ramach Blackline Live lokalizacje pracowników są mapowane na mapie Google w ustalonej lokalizacji zidentyfikowanego sygnału nawigacyjnego. 

Plany pieter/ budynków są opcjonalnie importowane do konta Blackline Live i zapewniają dodatkowy kontekst dotyczący lokalizacji pracownika. Plan pięter dostarczany jest przez klienta i importowany jako dane użytkownika do sieci bezpieczeństwa Blackline. W przypadku budynków wielopiętrowych plany pięter można przypisać do warstw, które umożliwiają mapowanie lokalizacji pracowników na prawidłowym poziomie (piętrze).

Reflektor Beacon
Reflektor Beacon umożliwia śledzenie lokalizacji pracownika wewnątrz budynków