Detektor dwutlenku węgla (ditlenku węgla) CO2

Dwutlenek węgla, inaczej ditlenek węgla (CO2) jest to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków. Dwutlenek węgla występuje w powietrzu w śladowych ilościach (około 0,04%), ale odgrywa ważną rolę w efekcie cieplarnianym i jako źródło węgla do fotosyntezy. W środowisku naturalnym dwutlenek węgla występuje w stanie związanym oraz w atmosferze w stanie wolnym. Jest to gaz bezbarwny i bezzapachowy. 

Dwutlenek węgla jest szeroko stosowany w przemyśle. Dwutlenek węgla pod postacią suchego lodu jest wykorzystywany w bardzo szerokim spektrum, szczególnie w transporcie, laboratoriach, chłodniach, a także w rozrywce. W budownictwie CO2 przyczynia się do twardnienia zaprawy wapiennej, w przemyśle spożywczym wykorzystywany jest do przyśpieszania procesu dojrzewania owoców i warzyw. W rolnictwie dwutlenek węgla stosuje się w celu przyśpieszenia wegetacji w cieplarniach, a także jako pożywkę dla glonów produkujących bio olej. CO2 wykorzystuje się w gaśnicach śniegowych oraz w instalacjach gaśniczych. Znajduje również zastosowanie w przemyśle zbrojeniowym jako gaz napędzający broń pneumatyczną. Stanowi on doskonały czynnik zobojętniający podczas spawania stali miękkiej. Dwutlenek węgla stosuje się także w przemyśle spożywczym jako składnik napojów gazowanych, używany jest także przy pakowaniu pożywienia.

 

Detekcja dwutlenku węgla CO2

Blackline G7c oraz Blackline G7 EXO mogą być wykorzystywane do pomiarów zawartości CO2 w powietrzu dzięki wykorzystaniu sensora NDIR (ang. nondispersive infrared sensor), powszechnie znanego jako sensor IR. Kiedy promieniowanie podczerwone oddziałuje z cząsteczkami gazu, cząsteczki gazu absorbują światło podczerwone o określonej długości fali, powodując wibracje cząsteczek gazu. Czujniki gazu NDIR (Non-Dispersive Infrared) wykrywają spadek przepuszczanego światła podczerwonego, który jest proporcjonalny do stężenia gazu. 

Sensory IR wykorzystywane w G7c i G7 EXO mierzą CO2 w zaresie 0–50 000 ppm.

Urządzenia Blackline

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Detektor strefowy Blackline G7 Exo

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Więcej…

Blackline G7c - detektor osobisty

Blackline G7c - detektor osobisty

Personalne urządzenie bezpieczeństwa o dużych możliwościach i wielu wersjach dopasowanych do różnych rodzajów pracy i branż.
Technologia GPS/GSM/BEACON umożliwia lokalizację użytkownika, komunikację między nadzorującym, a użytkownikiem, przesyłanie komunikatów alarmowych - gazowego, upadku, bezruchu (np. na skutek utraty przytomności), wezwania pomocy (SOS) lub braku zgłoszenia (check-in).

Więcej…