Czujnik bezruchu

Sygnalizator bezruchu

Zadaniem detektora braku ruchu jest uruchomienie alarmu w przypadku gdy z jakiegoś powodu użytkownik urządzenia bezpieczeństwa (np.G7c) przestał się poruszać. Może to być efekt utraty przytomności użytkownika na skutek urazu lub zaburzenia funkcji organizmu (np. zemdlenia, udaru, zawału itp.). Detektor bezruchu wykorzystuje żyroskop i akcelerometr w celu wykrycia ruchu. Jednak nie każdy chwilowy brak poruszania się to sytuacja zagrożenia. Czujnik w systemie Blackline Safety ma przewagę nad starymi rozwiązaniami spotykanymi na rynku. Możliwa jest regulacja czułości detektora co umożliwia unikanie fałszywych alarmów gdy praca jest bardziej statyczna. Detektor zgłasza najpierw alarm wstępny i jeżeli alarm nie jest prawdziwy, pracownik możę go dezaktywować w określonym czasie. Obie funkcje (czułość i czas do aktywacji alarmu) są w pełni regulowane zdalnie z poziomu operatora systemu. Tym samym zależnie od wykonywanej pracy operator może zmieniać te funkcje w trybie rzeczywistym. Jest to też ważna cecha gdy pracownik pozostawi urządzenie bez opieki generując fałszywy alarm bezruchu. Po porozumieniu z pracownikiem i potwierdzeniu, że jest on bezpieczny, operator może dezaktywować czujnik aby nie generował niepotrzebnego alarmu w systemie.