Detektor lotnych związków organicznych PID

Niebezpieczne dla zdrowia pracowników LZO to gazy wydzielane przez różne ciecze i ciała stałe, które mogą wpływać na układ oddechowy, skórę, oczy i mogą powodować zmęczenie, utratę pamięci oraz wpływać na układ nerwowy i funkcjonowanie narządów wewnętrznych. 

Lotne związki organiczne (LZO) występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią poważne źródło zanieczyszczeń środowiska. LZO cechuje łatwość przechodzenia w stan pary lub gazu w temperaturze pokojowej. 

Związki te charakteryzują się następującymi właściwościami:

  • z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu
  • charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie
  • ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C

Jest wiele źródeł emisji lotnych związków organicznych. Można wśród nich wymienić między innymi farby, materiały wykończeniowe i uszczelnienia (aceton), kleje, procesy spalania, benzyna, linoleum, dywany (dekan, oktan, heksan), tynki, masy gipsowe (toluen, ksylen, benzen), leki, tworzywa sztuczne, pestycydy (bifenyl, naftalen), środki tapicerskie, lakiery, zmywacze, rozpusczalniki (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan), środki czystości, dezodoranty, zmiękczacze (terpeny).

 

Detekcja lotnych związków organicznych (PID)

Detekcję LZO wykonuje się za pomocą detektora lotnych związków organicznych PID. PID (Photo-Ionization Detector), inaczej detektor fotojonizacyjny, dokonuje pomiarów szerokiego zakresu lotnych związków organicznych (LZO) oraz niektórych związków nieorganicznych, w zakresie od cząstek na milion (ppm) do cząstek na miliard (ppb).  Detektor PID jest zalicza się do tzw. niedestrukcyjnych (nieniszczących) czujników. Cząsteczki zanieczyszczeń są wykrywane, jeżeli pod wpływem promieniowania, emitowanego przez lampę UV ulegają jonizacji. Specjalistyczne czujniki PID wykorzystują wysokoenergetyczne światło ultrafioletowe do jonizacji gazów w ujemnie naładowane elektrony i dodatnio naładowane komponenty. Poziomy LZO są mierzone poprzez monitorowanie przepływu prądu między elektrodami wewnątrz czujnika.

Detektory Blackline korzystają z sensorów PID firmy Ion Science - światowego lidera w projektowaniu i produkcji czujników lotnych związków organicznych. 

 

Urządzenia Blackline

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Detektor strefowy Blackline G7 Exo

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Więcej…

Blackline G7c - detektor osobisty

Blackline G7c - detektor osobisty

Personalne urządzenie bezpieczeństwa o dużych możliwościach i wielu wersjach dopasowanych do różnych rodzajów pracy i branż.
Technologia GPS/GSM/BEACON umożliwia lokalizację użytkownika, komunikację między nadzorującym, a użytkownikiem, przesyłanie komunikatów alarmowych - gazowego, upadku, bezruchu (np. na skutek utraty przytomności), wezwania pomocy (SOS) lub braku zgłoszenia (check-in).

Więcej…