Detektor cyjanowodoru HCN

Cyjanowodór (HCN) jest to nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów, który przez niektórych nie jest wyczuwalny.  Z wodą tworzy słaby kwas cyjanowodorowy (kwas pruski), którego sole noszą nazwę cyjanków. Znalazł zastosowanie w syntezie i analizie chemicznej oraz jako pestycyd.

Cyjanowodór jest stosowany do dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń, np. magazynów lub statków. W postaci soli znajduje zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, galwanizacji i klasycznej analizie chemicznej. Cyjanowodór wykorzystywany jest przede wszystkim przy produkcji metakrylanu metylu w przemyśle tworzyw sztucznych, a także w syntezie do otrzymywania cyjanku potasu i sodu, adyponitrylu, metioniny, kwasu nitrylotrioctowego, niektórych pestycydów triazynowych, chlorku cyjanuru i cyjanu.

 

Detekcja Cyjanowodoru (HCN)

Zarówno w detektorach osobistych Blackline G7c jak i strefowych Blackline G7 EXO do detekcji cyjanowodoru stosowane są sensory elektrochemiczne o  zakresie 0–30 ppm i czułości 0,1 ppm.

Urządzenia Blackline

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Detektor strefowy Blackline G7 Exo

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Więcej…

Blackline G7c - detektor osobisty

Blackline G7c - detektor osobisty

Personalne urządzenie bezpieczeństwa o dużych możliwościach i wielu wersjach dopasowanych do różnych rodzajów pracy i branż.
Technologia GPS/GSM/BEACON umożliwia lokalizację użytkownika, komunikację między nadzorującym, a użytkownikiem, przesyłanie komunikatów alarmowych - gazowego, upadku, bezruchu (np. na skutek utraty przytomności), wezwania pomocy (SOS) lub braku zgłoszenia (check-in).

Więcej…