Lone Worker

System Lone Worker - dlaczego jest potrzebny w Twojej firmie

Zagrożenia zawodowe nie zawsze są oczywiste. Sprzęt ochronny może pomóc w zapobieganiu drobnym urazom, ale w przypadku złożonych zagrożeń każda ilość sprzętu może być niewystarczająca. Istnieje cała gama zagrożeń, które dotyczą pracy pracowników samotnych (lone worker), które trudno przewidzieć. Wsparcie bezpieczeństwa pracowników wykonujących swoje zadania na osobności jest szczególnie pożądane zwłaszcza, gdy są to zadania realizowane poza przestrzenią biurową w terenie. System lone worker Blackline Safety został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie pracowników samotnych i reaguje niezależnie od tego, czy niebezpieczna sytuacja była do przewidzenia, czy też wynika z szeregu wydarzeń mieszczących się poza zwykłym katalogiem zagrożeń w danym miejscu pracy.

Poniżej przytaczamy kilka sytuacji, w których system Blackline Safety znajdzie swoje zastosowanie.

 

Niebezpieczna emisja gazu

Przebywając w różnych przestrzeniach, zwłaszcza przemysłowych czy też innych, w których może nastąpić wyciek szkodliwych dla zdrowia gazów, bądź może zaistnieć obniżona wartość tlenu w powietrzu, lone worker jest narażony na zatrucie, utratę przytomności, a nawet życia. Emisja gazów wybuchowych może doprowadzić do eksplozji, które zawsze będą niebezpiecznie. W przypadku zagrożenia ze strony gazów pracownik samotny zostanie ostrzeżony przez detektor gazu Blackline G7c. O sytuacji niebezpiecznej dowiedzą się również w tym samym czasie operator w centrum monitorowania oraz przełożony, do którego przesyłane będą alerty z urządzenia pracownika.

 

Upadki w miejscu pracy

Detektor upadku jest jednym z elementów systemu Blackline Safety. Nieoczekiwanym upadkiem i jego konsekwencjami zagrożeni są nie tylko pracownicy pracujący na wysokościach. Niebezpieczny upadek może się przydarzyć praktycznie każdemu kto porusza się poza terenem biura. Schody, półpiętra, śliskie powierzchnie, zbocza to tylko niektóre przestrzenie, na których może dojść do upadku i niebezpiecznego urazu łącznie z utratą przytomności. Czujniki upadku zamontowane w Blackline G7c natychmiast informują o wydarzeniu centrum monitorowania, a lokalizacja GPS pomoże szybko odnaleźć lone workera i udzielić mu natychmiastowej pomocy. 

 

Utrata przytomności

W przypadku utraty przytomności przez pracownika lub sytuacji, której zostanie on unieruchomiony zadziała czujnik bezruchu. Do utraty przytomności może doprowadzić nie tylko zatrucie czy uraz głowy, ale też cała gama problemów zdrowotnych, z których pracownik samotny może sobie nawet nie zdawać sprawy. Zawał, spadek ciśnienia krwi, cukrzyca, udar, powodów może być wiele. Ważne jest to, aby ekipa ratunkowa została natychmiast poinformowana o sytuacji i aby szybko znalazła w terenie nieprzytomnego lone workera.

 

Brak możliwości wezwania pomocy w zasięgu głosu

Większość systemów bezpieczeństwa opiera się na założeniu, że pracownicy będą w stanie wezwać pomoc wołając współpracowników. Lone worker z założenia pracuje sam w oddaleniu od innych osób. Nie musi być to znacząca odległość. Wystarczy, że pracownik pełni swoje obowiązki w odległości większej niż 100 metrów od drugiego, bądź pracuje w oddzielnym pomieszczeniu, którego zamknięcie jest dźwiękoszczelne lub panuje w nim nieznacznie nawet podniesiony poziom hałasu wywołany przez działające maszyny. W takim wypadku niezbędna będzie pomoc urządzeń do komunikacji głosowej. Blackline G7c posiada opcję push-to-talk, która działa jak klasyczne walkie-talkie. W sytuacji, gdy z powodu urazu nie może użyć głosu, może skorzystać z zatrzasku SOS. Zatrzask automatycznie wywołuje głośny alarm w urządzeniu oraz informuje operatora w centrum monitorowania o sytuacji zagrożenia i potrzebie udzielenia pomocy. Dzięki lokalizacji GPS nie będzie problemem odnalezienie pracownika samotnego w przestrzeni.

 

Niebezpieczeństwo przemocy od innych osób - cichy alarm

Istnieją sytuacje, w których bezpieczeństwo pracownika samotnego może być zagrożone ze strony innych osób. Napad, kradzież, zauważona obecność nieuprawnionych osób mogą powodować potrzebę wezwania przez lone workera pomocy. Niezwykle istotną funkcją systemu Blackline G7c jest możliwość wywołania cichego alarmu. Cichy alarm informuje operatora o tym, że lone worker znalazł się w sytuacji zagrożenia wymagającej pomocy ze strony odpowiednich służb. Możliwość komunikacji tekstowej pozwoli mu komunikować się dyskretnie z pracownikiem samodzielnym i poinstruować go o sposobie zachowania w danej sytuacji. W tym samym czasie operator może jednocześnie wezwać odpowiednie służby udzielając im informacji o dokładnej lokalizacji pracownika.

Urządzenia Blackline

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Detektor strefowy Blackline G7 Exo

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Więcej…

Blackline G7c - detektor osobisty

Blackline G7c - detektor osobisty

Personalne urządzenie bezpieczeństwa o dużych możliwościach i wielu wersjach dopasowanych do różnych rodzajów pracy i branż.
Technologia GPS/GSM/BEACON umożliwia lokalizację użytkownika, komunikację między nadzorującym, a użytkownikiem, przesyłanie komunikatów alarmowych - gazowego, upadku, bezruchu (np. na skutek utraty przytomności), wezwania pomocy (SOS) lub braku zgłoszenia (check-in).

Więcej…