Przenośny strefowy detektor gazu - Blackline G7 EXO

Detektor strefowy Blackline G7 Exo

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Dlaczego Blackline G7c?

Problemem klasycznych detektorów tego typu jest komunikacja (najczęściej radiowa), która jest stosunkowo zawodna i trudna do prawidłowego ustawienia i skomunikowania. Urządzenia także muszą być skomunikowane z komputerem. Tymczasem podczas akcji tego typu liczy się czas rozstawienia i uruchomienia detektorów. G7 Exo to pierwsze tego typu urządzenie pracujące w systemie Blackline. Podobnie jak urządzenia osobiste, także G7 Exo po włączeniu pojawia się w sieci i może być lokalizowany za pomocą Blackline Live. Pomiary z detektora G7 Exo są na bieżąco przesyłane do portalu, a sam detektor jest lokalizowany dzięki technologii GPS/GSM (2G, 3G, 4G). Nie ma konieczności instalacji specjalnego oprogramowania lub zgrywania danych bezpośrednio z urządzeń. W przeciwieństwie do innych detektorów strefowych Blackline G7c nie musi "widzieć" innych urządzeń. Tradycyjnie G7c jest dodatkowo wyposażony w ręczny alarm (SOS) oraz alarmową komunikację głosową (GSM).
Przenośny strefowy czujnik wielogazowy Blackline G7 Exo mierzy 1 do 4(5) gazów dyfuzyjnie lub za pomocą wbudowanej pompki zasysającej (4 kanałowej).

Dostępne sensory gazów:

 • NH3 (amoniak)
 • CO (tlenek węgla)
 • CO-H (tlenek węgla odporny na wodór)
 • CO2 (ditlenek węgla)
 • Cl2 (chlor)
 • ClO2 (ditlenek chloru)
 • CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy)
 • HCN (cyjanowodór)
 • H2S (siarkowodór)
 • NO2 (dwutlenek azotu)
 • LEL IR (gazy wybuchowe - sensor podczerwony)
 • LEL MPS (gazy wybuchowe - sensor MPS)
 • O2 (tlen)
 • O3 (ozon)
 • SO2 (ditlenek siarki)
 • PID (lotne związki organiczne)


Bardzo wysoka rozdzielczość pomiarów, alarmy TWA (NDS), STEL (NDSCh), niski poziom, wysoki poziom, Bump Test, kalibracja, awaria itp. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65 i trwała konstrukcja. Łatwa obsługa (nawet w rękawicach roboczych) 3 przyciski MENU, przycisk POWER, przycisk SOS. Wyposażony w 8-kolorowy czytelny podświetlany wyświetlacz (480x640 pikseli), alarmowa dobrze widoczna sygnalizacja optyczna 360o, alarm dźwiękowy oraz inne przydatne funkcje.

Detektor wielogazowy Blackline G7 Exo

Urządzenie znajduje zastosowanie w przemyśle (szczególnie rafineryjnym, chemicznym, stalowym czy energetycznym), obiektach komunalnych i służbach technicznych sieci wodno-kanalizacyjnych, służbach ratowniczych (pogotowiu ratunkowym, straży pożarnej, policji), służbach utrzymania ruchu zakładów, terenowych służbach serwisowych lub inspekcyjnych.

Wybrane cechy miernika:

 • Lokalizacja urządzenia (GPS/GSM)
 • Bieżący podgląd dla operatora i nadzorującego (np. kierownika zmiany)
 • Komunikacja głosowa podczas alarmu (GSM)
 • Przycisk SOS
 • Praca dyfuzyjna lub z pompką zasysającą
 • 100 dni pracy na beterii (dyfuzja), 30 dni pracy na baterii (pompka)
 • OPCJA panel słoneczny do pracy bez przerwy
 • Nie wymaga komunikacji z innymi urządzeniami (komunikuje się samodzielnie przez GSM)
 • Dostęp do monitoringu Blackline Live (zapis danych, alarmów)
 • Dostęp do historii zdarzeń, danych pomiarowych, alarmów Blackline Analytics
 • Nie wymaga zgrywania danych (są przesyłane na bieżąco)
 • Zdalne aktualizacje i upgrade
 • Indywidualny atest kalibracyjny
© 2021 Przedsiębiorstwo Techniczne Signal. System bezpieczeństwa pracowników samotnych - Lone Worker. All Rights Reserved.