Przenośny strefowy detektor gazu - Blackline G7 EXO

Blackline G7 EXO - strefowy detektor gazu

Blackline G7 Exo to wielogazowy detektor strefowy. Detektory strefowe to ustawiane tymczasowo urządzenia w celu monitorowania zagrożonej strefy lub stref (np. na czas prac, awarii lub akcji ratowniczej) gdzie klasyczne detektory pracowników/ratowników to za mało.

Dlaczego Blackline G7c?

Problemem klasycznych detektorów tego typu jest komunikacja (najczęściej radiowa), która jest stosunkowo zawodna i trudna do prawidłowego ustawienia i skomunikowania. Urządzenia tego typu muszą być także skomunikowane z komputerem. Tymczasem podczas akcji tego typu liczy się czas rozstawienia i uruchomienia detektorów. G7 Exo to pierwsze tego typu urządzenie pracujące w systemie Blackline. Podobnie jak urządzenia osobiste, także G7 Exo po włączeniu pojawia się w sieci i może być lokalizowany za pomocą Blackline Live. Pomiary z detektora G7 Exo są na bieżąco przesyłane do portalu, a sam detektor jest lokalizowany dzięki technologii GPS/GSM (2G, 3G, 4G). Nie ma konieczności instalacji specjalnego oprogramowania lub zgrywania danych bezpośrednio z urządzeń. W przeciwieństwie do innych detektorów strefowych Blackline G7c nie musi "widzieć" innych urządzeń. Tradycyjnie G7c jest dodatkowo wyposażony w ręczny alarm (SOS) oraz alarmową komunikację głosową (GSM).
Przenośny strefowy czujnik wielogazowy Blackline G7 Exo mierzy 1 do 4(5) gazów dyfuzyjnie lub za pomocą wbudowanej pompki zasysającej (4 kanałowej).

 

 


Dostępne sensory gazów:

 • NH3 (amoniak)
 • CO (tlenek węgla)
 • CO-H (tlenek węgla odporny na wodór)
 • CO2 (ditlenek węgla)
 • Cl2 (chlor)
 • ClO2 (ditlenek chloru)
 • CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy)
 • HCN (cyjanowodór)
 • H2S (siarkowodór)
 • NO2 (dwutlenek azotu)
 • LEL IR (gazy wybuchowe - sensor podczerwony)
 • LEL MPS (gazy wybuchowe - sensor MPS)
 • O2 (tlen)
 • O3 (ozon)
 • SO2 (ditlenek siarki)
 • PID (lotne związki organiczne)


Główne atuty Blackline G7 EXO to bardzo wysoka rozdzielczość pomiarów, alarmy TWA (NDS), STEL (NDSCh), niski poziom, wysoki poziom, Bump Test, kalibracja, awaria itp. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65 i trwała konstrukcja. Łatwa obsługa (nawet w rękawicach roboczych) 3 przyciski MENU, przycisk POWER, przycisk SOS. Wyposażony w 8-kolorowy czytelny podświetlany wyświetlacz (480x640 pikseli), alarmowa dobrze widoczna sygnalizacja optyczna 360o, alarm dźwiękowy oraz inne przydatne funkcje.

Detektor strefowy Blackline G7 EXO w akcji

Urządzenie znajduje zastosowanie w przemyśle (szczególnie rafineryjnym, chemicznym, stalowym czy energetycznym), obiektach komunalnych i służbach technicznych sieci wodno-kanalizacyjnych, służbach ratowniczych (pogotowiu ratunkowym, straży pożarnej, policji), służbach utrzymania ruchu zakładów, terenowych służbach serwisowych lub inspekcyjnych.

Wybrane cechy miernika:

 • Lokalizacja urządzenia (GPS/GSM)
 • Bieżący podgląd dla operatora i nadzorującego (np. kierownika zmiany)
 • Komunikacja głosowa podczas alarmu (GSM)
 • Przycisk SOS
 • Praca dyfuzyjna lub z pompką zasysającą
 • 100 dni pracy na baterii (dyfuzja), 30 dni pracy na baterii (pompka)
 • OPCJA panel słoneczny do pracy bez przerwy
 • Nie wymaga komunikacji z innymi urządzeniami (komunikuje się samodzielnie przez GSM)
 • Dostęp do monitoringu Blackline Live (zapis danych, alarmów)
 • Dostęp do historii zdarzeń, danych pomiarowych, alarmów Blackline Analytics
 • Nie wymaga zgrywania danych (są przesyłane na bieżąco)
 • Zdalne aktualizacje i upgrade
 • Indywidualny atest kalibracyjny