System bezpieczeństwa pracowników samotnych. System loneworker. Blackline Safety.

Zaawansowany System Lone Worker wyposażony w wiele funkcjonalności czuwających nad bezpieczeństwem pracowników wykonujących swoje obowiązki samodzielnie, zawierający m.in. lokalizację pracowników, detektor gazu, detektor upadku, detektor bezruchu, alarm SOS.


  

Dzięki systemowi Blackline poziom bezpieczeństwa pracowników samotnych (lone worker) lub pracujących w niewielkich zespołach wznosi się na zupełnie nowy poziom. Podłączenie do sieci GSM oraz GPS detektorów osobistych G7c sprawia, że dane o lokalizacji pracowników oraz szereg innych informacji dotyczących ich bezpieczeństwa trafiają do sieci Blackline Live, gdzie mogą być na bieżąco przetwarzane i analizowane. Operatorzy Centrum Monitorowania będą mogli natychmiast reagować w sytuacji alarmowej, określić rodzaj zagrożenia, lokalizację pracownika, skomunikować się z nim i w razie potrzeby wezwać służby ratunkowe. Uzupełnieniem jest system detekcji strefowej G7 Exo, który pomoże służbom ratowniczym czy serwisowym zabezpieczyć teren na wypadek wycieków określonych gazów. Sprawdź możliwości systemu bezpieczeństwa pracowników Blackline.

Główne funkcjonalności systemu Blackline Safety

Lokalizacja pracownika na zewnątrz budynków

Lokalizacja pracownika na zewnątrz budynków

Dzięki wykorzystaniu technologii GPS System Blackline oferuje możliwość dokładnej lokalizacji pracownika w przestrzeni. Aktualne położenie użytkownika systemu jest wskazywane na mapach Google.
Lokalizacja pracownika wewnątrz budynków

Lokalizacja pracownika wewnątrz budynków

Lokalizacja pracowników wewnątrz budynków nie jest problemem. Montowane w kluczowych lokalizacjach reflektory Beacon wskazują położenie lone workera nie tylko na płaszczyźnie, ale również na określonych piętrach.
Komunikacja alarmowa GSM

Komunikacja alarmowa GSM

Połączenie z siegą GSM gwarantuje nawiązywanie połączeń głosowych między pracownikiem a operatorem w sytuacjach alarmowych i nie tylko. Powszechność sieci GSM zapewnia skuteczną komunikację z użytkownikiem G7c.
Komunikacja między pracownikami

Komunikacja między pracownikami

Technologia GSM pozwala na wykorzystanie urządzenia G7c w systemie PTT (Push-to-Talk) do komunikacji między pracownikami. Przewagą nad urządzeniami radiowymi jest zasięg ograniczony jedynie zasięciem powszechnej sieci komórkowej.
Czujnik bezruchu

Czujnik bezruchu

Jedną z funkcji G7c jest detekcja bezruchu użytkownika. Oznacza to, że w przypadku np. utraty przytomności pracownik samotny przestanie się poruszać, G7 przejdzie w stan alarmu i poinformuje operatora o zagrożeniu i lokalizacji użytkownika.
Czujnik upadku

Czujnik upadku

Blackline wykorzystuje kombinację akcelerometrów i żyroskopów do wykrywania trójwymiarowego przyspieszenia i obrotu ciała w ruchu. Dzięki temu jest w stanie wykrywać upadki i alarmować o niebezpiecznym zdarzeniu operatora.
Detektor gazów

Detektor gazów

System Blackline jest również zaawansowanym detektorem gazu z niezwykłą możliwością ustawienia szybkiej pożądanej konfiguracji dzięki wymiennym kartdidźom z sensorami gazu. G7 może mierzyć od 1 do 5 gazów jednocześnie.
Alarm SOS

Alarm SOS

Użytkownik G7c w każdej chwili może wezwać pomoc wywołując alarm SOS. Lone worker może również skorzystać z wywołania cichego alarmu SOS w sytuacji, gdy z jakiejś przyczyny nie chce informować otoczenia o wezwaniu pomocy.
Cykliczne potwierdzanie aktywności

Cykliczne potwierdzanie aktywności

Dzięki funkcji cyklicznego potwierdzania aktywność zarówno przełożony jak i pracownik nie muszą pamiętać o systematycznym, terminowym informowaniu o bezpieczeństwie lone workera. System przypomina o meldowaniu się i alarmuje w przypadku jego braku.
Powiadomienia tekstowe

Powiadomienia tekstowe

Komunikacja GSM umożliwia przesyłanie skonfigurowanych komunikatów tekstowych zarówno ze strony operatora do jak i użytkownika G7. Komunikaty te są konfigurowane online przy pomocy portalu Blackline Live.
Monitoring łączności

Monitoring łączności

G7 na bieżąco kontroluje łączność GSM z centrum monitorowania. W przypadku zaniku sygnału urządzenie natychmiast informuje o tym fakcie użytkownika, pozwalając mu podjąć ustalone procedurami, odpowiednie do danej sytuacji kroki.
Centrum monitorowania

Centrum monitorowania

Informacja o lokalizacji lone workera oraz wszelkie informacje o sytuacjach alarmowych przesyłane są do operatora w centrum monitorowania. Operator analizuje przesłane dane, utrzymuje kontakt z pracownikiem i reaguje w sytuacjach zagrożenia.

System wspierający bezpieczeństwo pracowników samotnych / samodzielnych (lone worker)

System Blackline to unikatowy system wspierający ochronę pracowników, ratowników, kierowców transportu lub innych osób wykonujących swoje obowiązki samotnie w terenie lub w miejscach zagrożonych.

G7 to jedyne rozwiązanie na świecie, które zapewnia bezprzewodową pracę w dowolnym miejscu, wykrywanie wielu gazów, dwukierunkową komunikację głosową, wiadomości tekstowe, zarządzanie ewakuacją i pełne dostosowanie do potrzeb każdej firmy.

Detektor osobisty jednogazowy lub wielogazowy Blackline G7c

Detektor osobisty Blackline G7c jest zaawansowanym urządzeniem o wielu możliwościach konfiguracji odpowiednio do potrzeb użytkownika. Może pełnić funkcję detektora jedno lub wielogazowego badającego poziom od 1 do 4 lub nawet 5 gazów z dostępnej palety sensorów gazu. Dzięki łatwo wymienialnym kartridżom z sensorami uniwersalność G7c jest nie do przecenienia. G7c jest jedynym dostępnym na rynku detektorem osobistym gazu, którym może być wyposażony w najnowocześniejszy sensor gazów wybuchowych MPS. G7c wyposażone jest ponadto w lokalizację GPS, czujnik upadku i czujnik bezruchu. Dzięki podłączeniu do sieci GSM umożliwia komunikację z Centrum Monitorowania i innymi pracownikami. System cyklicznego potwierdzania aktywności pozwala informować o bezpieczeństwie pracownika w ustalonych interwałach czasowych. G7 to doskonały system do kontroli pracy w samotności.
Image
Blackline Exo - system detekcji strefowej

G7 Exo - system strefowej detekcji gazów

Wielogazowy detektor strefowy Blackline G7 Exo to nowe rozwiązanie wspomagające w zakresie detekcji gazów i wyznaczania bezpiecznych stref. W wielu przypadkach detektory osobiste są niewystarczające lub korzystniej jest ustawić tymczasowo detektory strefowe tworząc strefy monitorowane (np. na czas prac, sytuacji niebzepiecznej lub akcji ratowniczej). Blackline G7 Exo to detektor wielogazowy, przewidziany do monitorowania strefy, pracujący w systemie Blackline Safety, a tym samym oferujący szerokie możliwości w zakresie lokalizacji i komunikacji. Podobnie jak detektor osobisty G7c, G7 EXO może być wyposażony w sensor MPS, który jako jedyny na rynku jest w stanie w sposób dokładny zmierzyć i zidentyfikować wiele najbardziej powszechnych gazów wybuchowych z grupy węglowodorów.

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW W KAŻDEJ BRANŻY

Czy możesz zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo bez względu na to, gdzie pracują? Połączone rozwiązania Blackline Safety zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić swoim pracownikom samotnym bezpieczeństwo - w każdej branży i środowisku. Blackline to doceniany system dla lone worker na całym świecie.

Jeśli chcesz bliżej poznać system Blackline i zastanawiasz się nad wdrożeniem tego rozwiązania w swojej firmie, skontaktuj się z nami.