Detektor Ozonu O3

Ozon (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek. Naturalnie gromadzi się w stratosferze tworząc warstwę ozonową, która pełni ważną rolę w pochłanianiu części nadfioletu dochodzącego ze Słońca do Ziemi. Ozon powstający w dolnej warstwie atmosfery jest zanieczyszczeniem powietrza, które negatywnie wpływa na zdrowie ludzi. Podwyższone stężenie ozonu w powietrzu może prowadzić do chorób dróg oddechowych, w tym nasilenia objawów astmy oraz zmniejszenia wydolności płuc czy reakcji zapalnych oczu. 

Ozon jest jednym z najbardziej efektywnych utleniaczy. Wykorzystywany jest do utrwalania żywności, a także w procesach napowietrzania wody pochodzącej z ujęć głębinowych. Silne właściwości utleniające związku i duża reaktywność wskazują, że ozonowanie pomieszczeń pozwala uzyskać efekt bójczy drobnoustrojów. Ozon znajduje zastosowanie również w medycynie, nie tylko dzięki właściwościom antyseptycznym, ale też w leczeniu ran i tzw. ozonoterapiach. O3 wykorzystuje się również w przemyśle kosmetycznym.

 

Detekcja ozonu

System Blackline umożliwia detekcję ozonu dzięki wykorzystaniu elektrochemicznego sensora ozonu w osobistych detektorach wielogazowych Blackline G7c jak również detektorach strefowych G7 EXO. Zakres sensorów wynosi 0–1 ppm, a czułość 0,01 ppm.